Tarieven

Aangezien wij geen contracten hebben gesloten met zorgverzekeraars, dient u zelf de factuur met ons passantentarief te voldoen.

U dient het passantentarief wat op uw behandeling van toepassing is dus van tevoren aan ons te betalen en vervolgens ontvangt u na de ingreep (indien het zorgtraject is afgerond) een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Deze zorgnota ontvangt u na ongeveer vier maanden, dit heeft te maken met de looptijd van uw DBC (behandeling). De maximale
looptijd van een DBC is wettelijk niet meer dan 120 dagen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.dezorgnota.nl.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet het hele bedrag vergoed. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar, maar ook per zorgpolis. Indien u wilt weten welk gedeelte vergoed zal worden door uw zorgverzekering, kunt u hier contact over opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard dient u ook altijd rekening te houden met uw eigen risico, net als bij alle overige ziekenhuizen.

NB voor sommige ingrepen is een machtiging vereist. Dit wil zeggen dat uw zorgverzekeraar vooraf goedkeuring geeft voor de vergoeding van de behandeling. De zorgverzekeraar kan de machtiging afkeuren, goedkeuren of besluiten tot gedeeltelijke vergoeding. De exacte voorwaarden zijn afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis, hiervoor kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar.

Hier treft u de passanten tarieven aan die wij maximaal aan u in rekening brengen:

Passantentarieven 2018
Passantentarieven 2019
Passantentarieven 2020
Passantentarieven 2021
Passantentarieven 2022
Passantentarieven 2023
Passantentarieven 2024

De prijslijst is onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Wij zullen de ontbrekende prijzen zo spoedig mogelijk bekend maken.
De prijslijst wordt gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke schrijf- of typefouten.