Verrichtingen

Om te beoordelen of uw zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt zijn er door verzekeraars regels opgesteld waar aan de medisch specialisten zich dienen te houden.

Om te beoordelen of uw plastisch chirurgische zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, volgen de plastisch chirurgen de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard. Dit document is opgesteld door zorgverzekeraars teneinde duidelijkheid te verschaffen over wanneer verrichtingen in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

We hebben voor u een selectie gemaakt uit dit document voor verrichtingen die vaak door ons worden uitgevoerd.

Borstprothese(n) plaatsen
Borstprothese(n) verwijderen
Borstprothese(n) vervangen
Borstverkleining
Abdominoplastiek
Gynaecomastie
Bovenooglidcorrecties
Lower bodylift
Dermolipectomie (armlift/dijbeenlift)
Littekencorrectie
Neuscorrectie